Антигона - целата драма

„ Антигона “ од Софокле (раскажана)

„Антигона“ е последната, третата драма од трилогијата на Софокле. Темата е пожртвуваноста на Антигона за одбрана на честа на брата си и семејството.

Писмена работа за „ Царот Едип “

Предлог писмена работа за трагедијата „Царот Едип“ од Софокле Ликот на Едип (најтрагичниот лик во светската литература)

„ Царот Едип “ од Софокле (раскажана)

Врз основа на митот за Едип (Ојдип) и неговата трагична судбина, Софокле ја напишал својата трилогија: „Царот Едип“, „Едип во Колон“ и „Антигона“.

Народна литература

Народна литература води потекло од митологијата. Од обредните песни посветени на божествата и од митолошките приказни нови литературни творби како народна

Гилгамеш

Писмена работа за „ Гилгамеш “

Ликот на бесмртниот Гилгамеш Животот е убав. Животот е исполнет со сонце, со надеж, со стремеж кон убави цели. Животот е чукање на срцето кога сме среќни

„ Илијада “ (раскажана)

„ Илијада “ е составена од 24 пеења каде се опишани последните педесетина дена од Тројанската војна. Причините и поводот за започнувањето на Тројанската