Егзистенцијализам

Егзистенцијализам е правец во литературата кој ја третира човековата егзистенција под која се подразбира можноста на човекот да избере како ќе дејствува

Социјалистички реализам

Социјалистички реализам е продолжение на реализмот кој се појавил со појавата на социјализмот во Русија. Негов основоположник е Максим Горки.

Жак Превер – избор песни

Избор песни од Жак Превер; Барбара, За тебе љубов моја, Песна за клучарот… Превер е еден од најистакнатите француски поети, надреалист и симболист

Сергеј Есенин – избор песни

Познатиот руски поет Сергеј Есенин, неговиот боемски живот, многуте жени и Исидора Данкан, и песните „Песна за кучката“ и „Кој сум? Што сум?“

Федерико Гарсија Лорка – избор песни

Федерико Гарсија Лорка е шпански поет, драмски писател, режисер, пијанист, сликар и музичар; Неверна жена е најпознатата негова песна

Антигона - целата драма

„ Антигона “ од Софокле (раскажана)

„Антигона“ е последната, третата драма од трилогијата на Софокле. Темата е пожртвуваноста на Антигона за одбрана на честа на брата си и семејството.