МАРКЕТИНГ

Веб-страницата www.makedonskijazik.mk нуди богата содржина поврзана со предметот македонски јазик и литература. Има над 300 написи (лекции) со раскажани и обработени дела, биографии на автори, содржини од граматиката со пригодни задачи и вежби. Исто така, ги содржи сите досегашни матурски прашања (со одговори) и прашањата од екстерните тестови со понудени одговори, што ја прави оваа страница уште поактуелна и попосетена. По трите изданија на книгата „За матуранти“ и успешното петгодишното постоење на блогот Македонски јазик и литература – овие содржини се преселија на страницата makedonskijazik.mk, каде продолжуваат да стекнуваат уште поголема популарност во својата подновена форма.

Статистика на месечно ниво (google analytics)

Период Посети(Visits) Посетители(Unique) Прикажувања(Pageviews)
01.02.2020 – 29.02.2020 127797 70914 388945
01.03.2020 – 31.03.2020 151401 78512 394200
01.04.2019 – 31.04.2019 207024 99775 423000
01.05.2020 – 29.05.2020 173218 85436 357168
01.10.2020 – 31.10.2020 172442 85779 328834
01.02.2020 – 28.02.2021 214720 92421 823959
01.03.2020 – 31.04.2021 256075 108076 976304
01.04.2020 – 30.04.2021 246951 101234 927326

сите статистики се од сервисот google analytics.

ЦЕНОВНИК ЗА ОГЛАСУВАЊЕ

десктоп

топ банер
49 Месечно
 • ударна локација
 • 1024 x 150 пиксели
 • Над 15 000 корисници
 • 0,2 денари од корисник

мобилен

вметнато во параграф
79 Месечно
 • вметнато во секоја лекција
 • 300 x 300 пиксели
 • над 60 000 корисници
 • 0.12 денари од корисник
Препорачуваме

мобилен

флоат
79 Месечно
 • поп-ап
 • 720 x 250 пиксели
 • Над 45 000 корисници
 • 0,2 денари од корисник
Препорачуваме

www.makedonskijazik.mk низ годините

Моментално во процес на изработка: Андроид и iOS апликација за е-тест

2021
2020

Комплетен редизајн на веб-страната

2019
2018

Воведување на насловна страница со новости кои се интересни и ги засегаат средношколците.

Збогатување на содржините со нови стотина лекции.

2017
2016

Воведување е-тест за полесна подготовка на матурскиот испит.

Збогатување на страницата со аудио и видео лекции.

2015
2015

Префрлање на содржината од блогот на страницата makedonskijazik.mk.

Проширување на содржините со написи од македонската граматика и другите лингвистички дисциплини.

2011
2009

Проширување на содржините со написи од македонската граматика и другите лингвистички дисциплини.

Scroll to Top