Акцентот кај зборовите од туѓо потекло

Акцентот во македонскиот јазик е определен и динамичен. Акцентот кај голем број зборови од туѓо потекло е во согласност со македонскиот

Акцентот кај зборовите од туѓо потекло Прочитај повеќе »