„Чекајќи го Годо“ – Бекет

Бекет во својата антидрама „Чекајќи го Годо “ (театар на апсурдот), ја претставува празнината, чекањето како празно дејство, целосната бесмисленост

„Чекајќи го Годо“ – Бекет Прочитај повеќе »