Написи

Безлични се оние реченици кај кои прирокот не отвара место за подмет.
Дејствата или состојбите во овие реченици се без некаков вршител затоа што:
  • не сме во состојба да го именуваме вршителот (Грми.);
  • може да го именуваме, но не сакаме; се апстрахираме од вршителот давајќи му предност на дејството (Тука се работи деноноќно.);
  • вршителот е сигнализиран со кратка заменска форма (Му се спие.);
Прочитај повеќе