Коле Неделковски (1912 - 1941)

Избор песни од Коле Неделковски

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордано

Ристо Крле (1900-1975)

„ Парите се отепувачка “ од Ристо Крле (целата драма)

ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА ЛИЦА: МИТРЕ, сиромав земјоделец МАРА, негова жена АНЃЕЛЕ, нивни син КАТА, нивна ќерка СОФРЕ, нивни зет, Катин маж АНА

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма)

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма) – Македонски јазик и литература; Бегалка

Васил Иљоски (1902-1995)

Васил Иљоски – „Чорбаџи Теодос “ (цела драма)

Васил Иљоски – „Чорбаџи Теодос “ (цела драма)

Силјан Штркот (целата приказна)

Силјан Штркот (целата приказна)

О писменех (за буквите) – текстот

О писменех (за буквите) – текстот О писменех од Црноризец Храбар е трактат за буквите ( писменех )

Извадоци од „Слово за празниците“ (Пејчиновиќ)

„ Слово за празниците “ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Темата е празнувањето на христијанските празници,

Слово заради завист („Различна поучителна наставленија“)

Темата на текстот „ Слово заради завист “ е зависта како негативна човекова особина, а идејата – да се искорени тоа човечко зло.