Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.

„Декамерон“ (избор цели раскази)

Декамерон избор – Увод, Босилокот на Изабета, Форезе и Џото, Славејчето, Франческа и огледалото, Приказна за соколот, Маркизот од Салуцо)

Божествена комедија – Воведна песна

Бројот на стихови во сите три дела е еднаков и сите завршуваат со зборот ѕвезда. Воведната песна е стотата песна во епот: Воведна песна