Написи

,

Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски (15.3.1935-13.4.2012) Ташко Георгиевски е роден 1935 година во с. Крончилево, Воденско, Егејска Македонија. Неговото творештво…
Франц Кафка - Процес