Габриел Гарсија Маркес

Маркес е роден на 6 март 1928 година во Аракатака, град во Северна Колумбија, каде го одгледале баба му и дедо му од мајчина страна.

„ Панонски легенди “

„ Панонски легенди “ е најстарото оригинално дело од нашата (словенската) средновековна литература. Составено е од два дела: Житие на Кирил

Григор Прличев (1830/31-1893)

Григор Прличев – „Сердарот“

Григор Прличев (1830/31-1893) е роден во Охрид, во сиромашно семејство. Татко му на Прличев починал

Рајко Жинзифов (1839 - 1877)

Рајко Жинзифов

Рајко Жинзифов (1839 – 1877) е во Велес во влашко гркоманско семејство. Вистинското име на Жинзифов било Ксенофон Ѕинѕиф.

Константин Миладинов (1830-1862)

Константин Миладинов – поетско творештво

Константин Миладинов (1830-1862) е основоположник на македонската уметничка поезија. Константин Миладинов напишал петнаесетина песни

Димитар Миладинов – Романтизмот (Преродбата во Македонија)

Челно место во македонската преродба зазема Димитар Миладинов. Тој прв ја поведе и организира преродбенската борба.

Јордан Хаџи Константинов – Џинот („Труд ми е името“)

Јордан Хаџи Константинов – Џинот (1821-1882) живеел и работел на преминот од просветителскиот кон преродбенскиот (романтичарскиот) период во Макед. Џинот

Теодосиј Синаитски

Теодосиј Синаитски

Биографски податоци за Теодосиј Синаитски не постојат, освен оние што ги зачувал народот во своите преданија. Според нив, Синаитски