Заменки

Заменки се зборови кои укажуваат на лица или предмети или директно ги посочуваат. Заменките се ограничена група зборови, но се од големо значење

Заменки Прочитај повеќе »