Именки

Именки – означуваат поим за некој предмет и за сето она што го мислиме опредметено. Со нив се означуваат суштества, предмети, појави и поими. видови именки

Именки Прочитај повеќе »