Вокативни форми кај именките

Вокативни форми или форми за обраќање кај именките се остатоци од старите падежи. Вокативни форми се: мамо, тато, тетке, Стојане, Јагодо.

Вокативни форми кај именките Прочитај повеќе »