Написи

Науката што го проучува јазикот се вика лингвистика.

Неа ја сочинуваат повеќе дисциплини:

Прочитај повеќе