Написи

Пишување датуми

 

Датум (дата) означува точно определено календарско време.

Во македонскиот јазик датумите се пишуваат по овој редослед: ден, месец, година.

Според Правописот, датумите може да се напишат на неколку начини.

  1. Сите броеви за означување ден, месец и година да се напишат со арапски цифри.

На пример: 3.3.2019 година

а) Зад броевите што означуваат ден и месец се пишува точка.

б) Нема белина (не се остава празно место) меѓу … Прочитај повеќе