Пишување датуми

Пишување датуми Датум (дата) означува точно определено календарско време.  Во македонскиот јазик датумите се пишуваат по овој редослед: ден, месец, година.

Пишување датуми Прочитај повеќе »