Самогласки во непосреден допир

При пишување на удвоените самогласки или самогласките во непосреден допир најчесто се греши кај пишување на: мој – мн. мои (моите); твој – мн. твои (твоите)

Самогласки во непосреден допир Прочитај повеќе »