Написи

Анѓелко Крстиќ (1871 – 1953)

 

нѓелко Крстиќ е роден е во село Лабуништа, Струшко, каде и починал.
Се школувал во Белград, а потоа како учител во српска служба учителствувал во повеќе мали места во Македонија.
Пишувал раскази, патеписи, напишал една драма и еден роман: „Трајан“. Своите дела ги пишувал на српски јазик.

 

Трајан

 

Во романот „Трајан“ се опишани четириесет мачни печалбарски години на главниот лик.
Дејствието на
Прочитај повеќе

Коста Абрашевиќ (1879 – 1898)

 

оста Абраш (Абрашевиќ) е роден во Охрид, но неговото семејство се преселило во Шабац, Србија.
Затоа тој својата поезија ќе ја напише на српски јазик.

Починува многу млад, на 19 години, од туберкулоза.

 

Поетско творештво

 

Мотивите во неговите песни се социјалната неправда, но и непомирливоста со неа, односно револуционерниот бунт.

Во песната „Црвена“ многу јасно и гласно го искажува својот гнев и гневот Прочитај повеќе

Христо Смирненски (1898 ̶ 1923)

 

ристо Димитров Измирлиев е роден на 29 септември 1989 година во Кукуш. (Татко му бил од Кукуш, а мајка му охриѓанка.) Псевдонимот Смирненски го извел според презимето – од градот Измир кој на словенски е Смирна. Во родното место го завршува основното образование, а првите два класа гимназија во Софија. Но, од финансиски причини принуден е да се врати во Кукуш, каде го продолжува … Прочитај повеќе