Написи

Песната „Денови“ е дел од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.

Таа е лирска, социјална песна со аргатски мотив.

Денови

Како на вратот ѓердани
ниски камења студени,
така на плешки денови
легнале та натежнале

Денови ли се — денови
аргатски маки големи!

Стани си утре порано
дојди си вечер подоцна,
наутро радост понеси
навечер тага донеси —

ај пуст да е, пуст да би
останал живот кучешки!… Прочитај повеќе