Гласовни промени

Гласовни промени настануваат при изговорот на согласките во низа. Гласовни промени се: едначење по звучност, обезвучување, замена и испуштање.

Гласовни промени Прочитај повеќе »