Македонска енциклопедија

Македонска енциклопедија е научна книга со околу 9000 одредници. Била објавена во септември 2009 година, под редакција на МАНУ, и академик Блаже Ристовски.

Македонска енциклопедија Прочитај повеќе »