Епика (прва година)

Епика   Епиката е еден од трите литературни рода. Основна карактеристика на епиката е раскажувањето (за некого или нешто). Епските видови може да бидат кратки […]

Епика (прва година) Прочитај повеќе »