Написи

За Македонија е текст составен од стихови на Анте Поповски и Гане Тодоровски.
За Македонија
Мојата татковина, мојата Македонија, таа е секоја мисла, секој заглед, таа е занемената големина во песните на Гане Тодоровски и Анте Поповски. Во секој стих таа живее, во секоја мисла е победа на невремето, и ветување дека ќе го помниме нашето вчера, нашето минатото, ветување дека ќе се грижиме за иднината.

 

Македонијо – многузборлива
Прочитај повеќе