Жители на населени места

Според македонскиот правопис, жители на населени места се пишуваат со мала буква.Во следниот список се дадени: населеното место;

Жители на населени места Прочитај повеќе »