Написи

Според македонскиот правопис, жители на населени места се пишуваат со мала буква.

Во следниот список се дадени: населеното место; жителите на населените места во машки род, женски род и множина; и придавката изведена од името на населеното место.

 

Жители на населени места во Македонија

 

Берово, беровец, беровка, беровци; беровски

Битола, битолчанец, битолчанка, битолчани; битолски

Богданци, богданчанец, богданчанка, богданчани; богдански

Брод, броѓанец, броѓанка, броѓани; бродски

Валандово, валандовчанец, валандовчанка, валандовчани; … Прочитај повеќе