Извичник (!)

Извичник е интерпункциски знак. Со извичник се бележи извичната интонација, односно различниот интензитет на покачување на тонот.

Извичник (!) Прочитај повеќе »