Кирил Пејчиновиќ (втора година)

Кирил Пејчиновиќ (1771-1845) Биографски податоци за Пејчиновиќ дознаваме од „Епитафот“ кој го составил за својот надгробен споменик 10 години пред смртта (1835 г.).   Епитаф […]

Кирил Пејчиновиќ (втора година) Прочитај повеќе »