Македонскиот јазик за време на НОБ (кодификација)

За време на Втората светска војна и НОБ, во Македонија постоеле илегални печатници каде се печателе разни летоци, прогласи, манифести и брошури. Во НОБ

Македонскиот јазик за време на НОБ (кодификација) Прочитај повеќе »