Написи

Коле Неделковски (1912 - 1941)

итературното творештво на Коле Неделковски е скромно по обем – две збирки, со околу дваесет и две-три песни, а и по своите уметнички квалитети.

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордановци“ (и малку преправена) во збирката „М’скавици“.
Во песната е опеан борецот за национално ослободување кој повеќе не можел да го трпи ропството. Во моментите кога зажалува по домот, семејството, саканата –

Прочитај повеќе
Коле Неделковски (1912 - 1941)

 

Коле Неделковски (16.12.1912 — 2.9.1941)

 

Hикола Крстев Неделков е роден во селото Војница, близу Велес, 1912 година во сиромашно земјоделско семејство.

Основно училиште завршил во селото, а гимназија учел во Велес, но морал да го прекине образованието поради недостаток на пари.

Заминал во Скопје каде работел како молер, но го посетувал и трговското училиште.

Поради револуционерната активност бил прогонуван од великосрпскиот режим и во 1933 година пребегал во

Прочитај повеќе