Ликови во „Црно семе“ од Т. Георгиевски

Ликови во романот „Црно семе“. Романот „Црно семе“ од Ташко Георгиевски е еден во низата романи за судбината на Македонецот од егејскиот дел.

Ликови од „Македонска крвава свадба“

Ликови од драмата „Македонска крвава свадба“ од Чернодрински се: Цвета, Спасе, Осман-бег, Дуко и други. Ликовите се претставени црно-бело, како добри и лоши

Ликовите во „Црнила“ од Чашуле

Ликовите во драмата „Црнила“ се група предавници што го организираат атентатот на Ѓорче Петров. Ликовите се контроверзни и трагични, како што е Младичот

Ликови од „Печалбари“ на Панов

Во драмата „Печалбари“ се претсавени неколку карактеристични ликови.„Печалбари“ е драма од Антон Панов.

Ликови од „Чорбаџи Теодос“

Во драмата „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски има повеќе ликови.Но, во комедиите на интриги, ликовите не се целосно изградени, туку се типизирани.