Лични заменки

Лични заменки кои го изразуваат односот кон говорната ситуација (номинативна форма, подмет):

Лични заменки Прочитај повеќе »