Македонска крвава свадба (раскажана)

„ Македонска крвава свадба “ (целата драма)

Македонска крвава свадба е најпознатата драма од Војдан Чернодрински. Во продолжение прочитајте ја целата драма:

Војдан Чернодрински „Македонска крвава свадба“

Војдан Поп Георгиев Чернодрински (1875—1951) е основоположник на македонското драмско творештво и театар. Чернодрински е роден во с. Селце

Силјан Штркот (раскажана)

Осудата и казната на лошиот однос на децата кон родителите е прикажана и во нашата најдолга народна приказна „ Силјан Штркот“.

Силјан Штркот (целата приказна)

Силјан Штркот (целата приказна)

Марко Цепенков

Марко Костов Цепенков (Ореовец, Прилепско, 7 ноември 1829 – Софија, 29 декември 1920) е специфична појава во македонската литература. Силјан Штркот

Македонската литература на преминот од 19 во 20 век

Како историско продолжување на литературното творештво ги сметаме: Марко Цепенков и Војдан Чернодрински, на преминот од 19 кон 20 век.