Крсте Петков Мисирков

Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 г., во селото Постол во сиромашно семејство. Основното образование го завршил на туѓиот грчки јазик.

Крсте Петков Мисирков Прочитај повеќе »