„ Царот Едип “ од Софокле (раскажана)

Врз основа на митот за Едип (Ојдип) и неговата трагична судбина, Софокле ја напишал својата трилогија: „Царот Едип“, „Едип во Колон“ и „Антигона“.

Народна литература

Народна литература води потекло од митологијата. Од обредните песни посветени на божествата и од митолошките приказни нови литературни творби како народна

митови

Старогрчки митови (избор)

Избор од најинтересните старогрчки митови – Дедал и Икар, Орфеј и Евридика, Сизиф, Тантал, Едип, Одисеј, Ахил, Митот за златното јаболко

Старогрчка митологија (настонокот на светот)

старогрчка митологија се смета за најразвиена. Таа е создадена во античко време и ни ги открива религиозните погледи на луѓето што живееле во околината на