Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)

„ Бели мугри “ од Кочо Рацин (целата стихозбирка)

Стихозбирката „ Бели мугри “ содржи дванаесет песни: Денови, Копачите, Ленка,

„ Бели мугри “ од Кочо Рацин (целата стихозбирка) Прочитај повеќе »