Епски народни песни

Основен мотив во нашите епски песни е љубовта кон татковината и величање на јунаштината на историски познати и непознати личности. епски песни

Епски народни песни Прочитај повеќе »