Почетна » неменливи зборови

неменливи зборови

Извици

Извици се зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци. Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не

Извици Прочитај повеќе »

Предлози

Предлози се неменливи, службени зборови кои покажуваат однос меѓу именските зборови во реченицата или однос меѓу глаголското дејство и додатоците.

Предлози Прочитај повеќе »

Прилози

Прилози се неменливи зборови што ги дополнуваат глаголите по место, време, начин и количество. Тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози.

Прилози Прочитај повеќе »

Scroll to Top