Написи

Образование и пракса

Од особена важност за студентите е да бидат оспособени, веднаш по завршувањето на студиите, побрзо и полесно да се вклучат на динамичниот…

Некои основни факти за градежништвото, геодезијата и геотехниката

Градежните, геодетските и геотехничките инженери треба да поседуваат овластување за вршење на својата дејност: нив ги издаваат Комората…
Да студираме градежниство!

Да студираме градежништво!

Градежништвото е термин со кој се нарекува проектирањето и градењето на инфраструктурата. Вообичаено се мисли на големи конструкции…