Активна и пасивна реченица

Активна или пасивна реченица е предмет на изучување на синтаксата.Ако подметот е вршител на дејството – реченицата е активна, а ако е трпител – пасивна

Активна и пасивна реченица Прочитај повеќе »