„Печалбари“ од Антон Панов

„Печалбари“ е драма од Антон Панов. Тоа е битово-социјална драма со мотиви од печалбарскиот живот.

„Печалбари“ од Антон Панов Прочитај повеќе »