Писмена работа за „Крпен живот“ од Стале Попов

Предлог писмена работа за романот „Крпен живот“ од Стале Попов Македонската жена прикажана во романот „Крпен живот“ од Стале Попов

Писмена работа за „Улица“ од Славко Јаневски

Предлог писмена работа за „Улица“ од Славко Јаневски Улицата – училиште за животот

Писмена работа за драмите меѓу двете светски војни

Предлог писмена работа за драмите меѓу двете светски војни Машките ликови во драмите меѓу двете светски војни

Писмена работа за „ Царот Едип “

Предлог писмена работа за трагедијата „Царот Едип“ од Софокле Ликот на Едип (најтрагичниот лик во светската литература)

Нови критериуми за оценување есеј за матура

Новите критериуми за оценување есеј на државната матура опфаќаат неколку области: јазик, композиција и содржина.

Гилгамеш

Писмена работа за „ Гилгамеш “

Ликот на бесмртниот Гилгамеш Животот е убав. Животот е исполнет со сонце, со надеж, со стремеж кон убави цели. Животот е чукање на срцето кога сме среќни

Пример за пишување писмена работа

На темата: Социјалните мотиви во делата на македонските драматурзи меѓу двете светски војни – ќе дадеме пример за пишување писмена работа