Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.Создавањето македонски литературен јазик и своја држава

Жак Превер – избор песни

Избор песни од Жак Превер; Барбара, За тебе љубов моја, Песна за клучарот… Превер е еден од најистакнатите француски поети, надреалист и симболист

Сергеј Есенин – избор песни

Познатиот руски поет Сергеј Есенин, неговиот боемски живот, многуте жени и Исидора Данкан, и песните „Песна за кучката“ и „Кој сум? Што сум?“

Федерико Гарсија Лорка – избор песни

Федерико Гарсија Лорка е шпански поет, драмски писател, режисер, пијанист, сликар и музичар; Неверна жена е најпознатата негова песна

Коста Абрашевиќ („Црвена“)

Коста Абрашевиќ (1879 – 1898) Коста Абраш (Абрашевиќ) е роден во Охрид, но неговото семејство се преселило во Шабац, Србија. Затоа тој својата поезија ќе ја напише на српски јазик.

Христо Смирненски („Црвените ескадрони“)

Христо Смирненски (1898 ̶ 1923) Христо Димитров Измирлиев е роден на 29 септември 1989 година во Кукуш. (Татко му бил од Кукуш, а мајка му охриѓанка.)

„ Сердарот “ од Прличев (целата поема)

Поемата „ Сердарот “ од Григор Прличев е составена од 8 песни: Средарот

Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)

„ Бели мугри “ од Кочо Рацин (целата стихозбирка)

Стихозбирката „ Бели мугри “ содржи дванаесет песни: Денови, Копачите, Ленка,