Написи

,

Гого Ивановски - избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети. Гого Ивановски…
,

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна. Создавањето македонски литературен…
Рајко Жинзифов (1839 - 1877)