Почетна » поезија

поезија

Гого Ивановски – избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети.

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.Создавањето македонски литературен јазик и своја држава

Жак Превер – избор песни

Избор песни од Жак Превер; Барбара, За тебе љубов моја, Песна за клучарот… Превер е еден од најистакнатите француски поети, надреалист и симболист

Сергеј Есенин – избор песни

Познатиот руски поет Сергеј Есенин, неговиот боемски живот, многуте жени и Исидора Данкан, и песните „Песна за кучката“ и „Кој сум? Што сум?“

Коста Абрашевиќ („Црвена“)

Коста Абрашевиќ (1879 – 1898) Коста Абраш (Абрашевиќ) е роден во Охрид, но неговото семејство се преселило во Шабац, Србија. Затоа тој својата поезија ќе ја напише на српски јазик.

Scroll to Top