Полунаводници (‘’)

Полунаводници (‘’) се интерпункциски знак. Полунаводници употребуваме:кога текстот е веќе во наводници за изделување збор или група зборови

Полунаводници (‘’) Прочитај повеќе »