Написи

Полунаводници (‘’) се интерпункциски знак.

Полунаводници употребуваме:
  • кога текстот е даден во наводници и ако сакаме да изделиме некој збор или дел од текстот што е цитиран или искажан од друг;

На пример:

Кога слушна што зборувале, Никола избувна: „Не можам да се оптоварувам со тоа дека сум им кажал или не сум им кажал ‘добро утро, добар ден’. Здодевни се веќе со нивното лицемерие!“

  • кога толкуваме значење на некој
Прочитај повеќе