Правопис и правоговор

Правопис претставува правилна употреба на графичките и интерпункциските знаци. Правопис е збир од правила за пишување на зборовите, односно кажаното.

Правопис и правоговор Прочитај повеќе »