Написи

,

Пишување датуми

Пишување датуми   Датум (дата) означува точно определено календарско време. Во македонскиот јазик датумите се пишуваат по овој…
,

Римски систем за бележење броеви

Римски систем за бележење броеви   Значење на римските броеви   Основни знаци за запишување броеви според римскиот систем…
,

Составување тестови

Составување тестови со повеќе можни одговори   Во Правописот од 2016 година, во одделот Додатоци се дадени правилата со примери за…
,

Согласни групи

Во македонскиот јазик има неколку карактеристични согласни групи. Според Правописот тие се изговараат и се пишуваат во зборовите напишани…
,

Жители на населени места

Според македонскиот правопис, жители на населени места се пишуваат со мала буква. Во следниот список се дадени: населеното место; жителите…