Прашалник (?)

Прашалник е интерпункциски знак. Како правописен не се употребува. Прашалник употребуваме во прашални реченици, зад прашални зборови и изрази

Прашалник (?) Прочитај повеќе »