Прилози

Прилози се неменливи зборови што ги дополнуваат глаголите по место, време, начин и количество. Тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози.

Прилози Прочитај повеќе »