Антигона - целата драма

„ Антигона “ од Софокле (раскажана)

„Антигона“ е последната, третата драма од трилогијата на Софокле. Темата е пожртвуваноста на Антигона за одбрана на честа на брата си и семејството.

„ Царот Едип “ од Софокле (раскажана)

Врз основа на митот за Едип (Ојдип) и неговата трагична судбина, Софокле ја напишал својата трилогија: „Царот Едип“, „Едип во Колон“ и „Антигона“.

Диво месо

Горан Стефановски „Диво месо“

Со појавата на Горан Стефановски современата македонска драма доживува голем успех. Негови драми се: „Јане Задрогаз“, „ Диво месо “,

Томе Арсовски (1928 - 2007)

Томе Арсовски „Парадоксот на Диоген“

Tоме Арсовски е роден 1928 во Косовска Митровица, каде татко му бил на служба во поштата. Во Пеќ завршил основно училиште, а 1941 година се враќа во роднот

пиреј

„ Пиреј “ од Петре М. Андреевски (раскажана)

Пиреј е првиот роман на Петре М. Андреевски.Насловот на романот е симболичен, односно преку троскотната трева пиреј, авторот го прикажува својот непокорлив

црно семе

„ Црно семе “ Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски е роден 1935 година во с. Крончилево, Воденско, Егејска Македонија. Неговото творештво е целосно преокупирано со егејската тема Црно семе

големата вода

Живко Чинго „ Големата вода “

Големата вода , „Ал“ и „Бабаџан“ и драмите: „Четирите прекрасни годишни времиња“, „Образов“, „Сурати“, „Работници“, „Под отворено небо“, „Кенгуров скок“.

Димитар Солев

Димитар Солев „Зима на слободата“

Димитар Солев е роден во Скопје на 24 мај 1930 година. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Солев бил директор на Македонската телевизија, уредник на спис

Семјуел Бекет „Чекајќи го Годо “

Бекет во својата антидрама „Чекајќи го Годо “ (театар на апсурдот), ја претставува празнината, чекањето како празно дејство, целосната бесмисленост

„ Странецот “ – Албер Ками

Албер Ками е претставник на егзистенцијализмот. Во романот „ Странецот “ Ками ја прикажува бесмислата на живеењето

„Павилјон бр. 6“ од Чехов (раскажана)

Новелата „Павилјон бр. 6“ од Чехов е една од најубавите новели во кои е претставена суровата реалност и бесмислата на животот

пустина - Ѓорѓи Абаџиев (1910-1963)

Ѓорѓи Абаџиев „Пустина“ (раскажана)

историско-психолошки роман од Абаџиев за двајцата преживеани гемиџии по солунските атентати; затворот во пустина и пустина во душата