Почетна » реченица

реченица

Подмет

Подмет е втор главен реченичен член. Прирокот секогаш оди со подметот, односно во секоја проста реченица освен прирок има и подмет.

Подмет Прочитај повеќе »

Scroll to Top