Граматичка структура на реченицата (реченични членови)

Реченицата има своја граматичка структура. Таа е составена од членови, и тоа: Главни – подмет и прирок; неопходни и второстепени членови

Граматичка структура на реченицата (реченични членови) Прочитај повеќе »