Почетна » синтакса

синтакса

Предмет и прилошки определби (прва година)

Предмет (директен, индиректен и предлошки)   Предмет е именски член во реченицата врз кој преминува или е насочено глаголското дејство. Разликуваме: директен, индиректен и предлошки

Предмет и прилошки определби (прва година) Прочитај повеќе »

Scroll to Top