Написи

„ Слово за празниците“ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор.

Тоа е текст од книгата „Огледало“.

Темата во текстот е празнувањето на христијанските празници.

Идејата е како да се поправат грешките при празнувањето.

Во овој текст, за разлика од традиционалните црковни проповеди каде примерите се земени од светите книги, Пејчиновиќ примерите ги земал од секојдневниот живот на селаните.

Освен тоа, во текстот има и … Прочитај повеќе